Jídelna

Dokumenty ke stažení:

Informace o stravování:

Stravování dětí zajišťuje ŠJ Nejedlého 13.
Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu dětí v MŠ.
Dle platné legislativy ŠJ neposkytuje individuální stravování!

Úhrada stravného

Stravné se platí předem inkasní platbou a to vždy 20. v měsíci na měsíc následující.
O přeplatky za řádně odhlášenou stravu bude snížena platba na další měsíc. Na konci školního roku
budou vzniklé přeplatky posílány pouze rodičům dětí, které končí docházku v MŠ na účet uvedený
v přihlášce ke stravování. Jinak se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

Odhlašování stravy

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do 13.hod., a to buď písemně do sešitů v šatnách jednotlivých tříd nebo telefonicky na čísle ŠJ 548 526 377.
Vždy je nutné nahlásit i nástup dítěte zpět do MŠ.
V případě posunutí nástupu dítěte do MŠ lze přihlášený den stravu vyzvednout a opět odhlásit.

V případě nemoci si první neodhlášený den rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů / z hygienických důvodů ne do sklenic ! / od 11.30 do 11.45 hod.
Vyzvednutá strava je určena k okamžité spotřebě.
Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem.
Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení!

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií:

I.kategorie 3 – 6 letí
Přesnídávka Kč 12,--
Oběd Kč 25,--
Svačina Kč 11,--
Celkem Kč 48,--

II. kategorie 7 – 10 letí
Přesnídávka Kč 12,--
Oběd Kč 28,--
Svačina Kč 12,--
Celkem Kč 52,--

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku /tj. od 1.9. do 31.8./ již od začátku školního roku.
Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.
Dle Vyhlášky č.14 o předškolním vzdělávání, § 4, se dítě musí stravovat vždy, je – li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

V Brně, dne 1. 9. 2022

Jakékoliv dotazy ohledně plateb u stravy a stravného prosím směřujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně na vedoucí kuchyně - Andrea Bartošová: tel.č.775939363

Úřední hodiny: středa 8.00 - 15.30 hodin