Akce Květen

13. – 14. 5. Přijímací řízení do MŠ

14. 5. Den koktejlů

V úterý 14. 5. 2024 proběhne projektový den pod vedením třídy Berušek.

koktejl

14. 5. Schůzka rodičů dětí přihlášených na ŠVP

Středa 14. 5. 2024 v 16:30 hod. ve třídě Ježečků.

14. 5. Informativní schůzka ohledně rekonstrukce školní kuchyně

V úterý 14. 5. 2024 v 17:00 hod., třída Ježečků. Rodiče se mohou zúčastnit setkání s p. místostarostou a p. ředitelem.

15.5. Dětská olympiáda předškoláků

Středa 15. 5. 2024. Pro vybrané děti, podrobné informace na emailu rodičů.

sportovec

23.5. Focení tříd

Čtvrtek 23. 5. 2024 - Začátek 8:30 hod. – příchod všech dětí do MŠ nejpozději v 8,15hod.

fotak

23. 5. Jarní slavnost s rozloučením s předškoláky a spaní ve školce

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 v 15:30 hod. proběhne tradiční vystoupení jednotlivých tříd spojené s pasováním předškoláků na školáky a noc ve školce (viz samostatné info).

29.5. Školní výlet – ZOO Hodonín

Kdy: středa 29. 5. 2024
Příchod do MŠ: nejpozději v 7:45 hod.
Návrat: mezi 16:00 – 16:30 hod.
S sebou: malý batůžek a pláštěnka


V MŠ děti dostanou svačinku a pití, které přidáme do batůžku.
Na sebe pohodlné oblečení, obuv a pokrývku hlavy (kšiltovka, klobouček).
Děti určitě nebudou potřebovat žádné peníze, hračky ani sladkosti.
Pokud Vaše dítě trpí při jízdě autobusem nevolností, upozorněte paní učitelku a dejte jí lék pro dítě i na zpáteční cestu.
V tento den je MŠ uzavřena.

31. 5. Den dětí v MŠ

V pátek 31. 5. 2024 v dopoledních hodinách.
V rámci programu budou pro děti připraveny zábavné aktivity se sladkým překvapením.

deti

Školné na rok 2024/25

Částka pro rok 2024/2025 byla stanovena na 1000 Kč/měsíc. Bližší informace zde v tomto dokumentu.

ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášku vygenerujete samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v měsíci dubnu 2024

  • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
  • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 13. a 14. května 2024 - lze využít rezervačního systému

Číst dál: ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  • vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
  • vydávání žádostí bude probíhat od 01.03.2024
  • sběr žádostí bude probíhat 27. – 28.03.2024
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání rozhodnutí o přijetí
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí