Filozofie školy

Našim cílem je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro Vaše dítě a podporovat jeho emoční a sociální vývoj. Vést ho k tvořivosti, samostatnosti a odvaze a vychovat z něho sebevědomého jedince, který se dokáže orientovat v tomto světě.

Základním kamenem výchovy jste Vy a Vaše rodina a naším posláním je naučit se spolupracovat, navzájem si pomáhat a podporovat se. Svět zastoupený učitelkou musí být pro dítě bezpečný, láskyplný, citlivý a srozumitelný.

Aby výchova a vzdělávání dětí probíhaly komplexně, nabízíme dětem širokou paletu činností a denních aktivit, které podporují všestranný rozvoj a maximálně akceptují individuální možnosti každého jedince.

Budeme se učit předcházet obtížím, řešit problémy, nastavovat si hranice a hlavně si budeme o všem povídat.

kkhl