Logopedická třída

Příjímací řízení do třídy zřízené podle § 16, odst. 9 ŠZ.

  • Žádost o přijetí probíhá vždy v rámci osobní schůzky (po domluvě se zástupkyní ředitele MŠ, formou e-mailu či telefonicky).
  • Po vyplnění žádosti, která bude mít všechny náležitosti (potvrzení dětského lékaře, Doporučení SPC Veslařská) si domluvíte se zástupkyní ředitele termín pro doručení žádosti do MŠ.

S sebou doneste

  • kopii doporučení SPC Veslařská
  • rodný list dítěte (k nahlédnutí)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
  • doklad pro ověření trvalého bydliště dítěte (dostačující je OP zákonného zástupce dítěte, pokud se shoduje s trvalým bydlištěm dítěte)

 Kritéria

  • K přijetí dítěte je rozhodující doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Pořadí se určuje dle data doručení žádosti, správnosti všech potřebných dokumentů a splnění podmínek pro přijetí do třídy podle § 16, odst. 9 ŠZ

Příjmací řízení do této třídy probíhá ve 2. pololetí školního roku do naplnění kapacity třídy.